Vælgere med behov for hjælp ved stemmeafgivningen:

Du kan få hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen af to tilforordnede vælgere elller valgstyrere på valgstedet, du har

mulighed for hvis du har en umiddelbart konstaterber eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, at få hjælp alene

af en personligt udpeget hjælper.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Der er også mulihed for at benytte hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen.

 De hjælpemidler der kan benyttes er følgende:

Sorte filtpenne:

 På alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal der være sorte filtpenne til rådighed til brug for afkrydsning af stemmesedlen henholdsvis udfyldelse af brevstemmesedlen. På afstemningsstederne skal mindst ét stemmerum være forsynet med en.

Læsø Kommune har valgt at alle stemmebokse forsynes med sorte filtpenne, så vi på den måde sikre os at afstemningen forbliver anonym.

Hæve-/sænkebord:

På mindst ét afstemningssted i kommunen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et bord, som vælgeren kan regulere i højden (hæve-/sænkebord). Bordet skal minimum være 90 x 60 cm og skal have fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet. Et sådant bord skal ligeledes stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Læsø Kommune vil stille hæve/sænkebord til rådighed i Borgerservice, hvor der kan brevstemmes, samt i en stemmeboks på valgdagen den 21. november til kommunalvalget samt ældrerådsvalget.

Lup:

 På alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal der være en lup til rådighed for vælgerne, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen. Luppen skal være en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt, og luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse. Endelig skal vælgerne kunne afkrydse stemmesedlen under luppen. Der kan f.eks. være tale om en såkaldt standlup eller en lup, der er fastgjort på en ”arm”, som kan monteres på bord eller væg. På afstemningsstederne skal mindst ét stemmerum være forsynet med en lup som beskrevet ovenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller desuden, at der så vidt muligt stilles

Læsø Kommune vil stille lup til rådighed i Borgerservice, hvor der kan brevstemmes, samt i en stemmeboks på valgdagen den 21. november til kommunalvalget samt ældrerådsvalget.