Kandidatlister til Kommunalvalget den 21. november 2017​

Socialdemokratiet - A

Folmer Hjorth Kristensen

John B. Eltved

Jan Henrik Bierberg

Det Konservative Folkeparti - C

Karsten Skov Petersen, Læsø

Henrik Mouritzen, Østerby

Birgitte Rom Jacobsen, Vesterø

Liberal Alliance - I

Ole Lind – Læsø

Læsø Listen - L

Lars Vilsen

Ole Larsen

Bente Faldt Faurholt

Erling Strøm Mortensen

Klaus Munk

Dansk Folkeparti - O

Per Bragt

Jette Pedersen

Brian Winther

Brian Jerup

Karsten Nielsen

Venstre - V

Tobias Birch Johansen

Jette Strøm

Lone Broe Christiansen

Jens Morten Hansen

Olav Juul Gaarn Larsen

Morten Pihler

Anette Agerboe da Rosa

Fælles Listen - Y

Inger Pedersen

Anne Marie Toftelund Ladefoged

Valgforbund:
Der er indgået valgforbund:
mellem liste A og liste Y
og
mellem liste O og liste L