Helt aktuelt - nyheder om kommunalvalget på Læsø

Kommunalvalget:

Valget den 21. november førte til denne mandatfordeling i kommunalbesttrelsen 2018 - 2021:
Socialdemokratiet: 1
Læsø Listen: 2
Dansk Folkeparti: 2
Venstre: 4

Stemmeprocenten blev opgjort til 82,33

Du kan læse meget mere om valgets resultater på KMDVALG

Klik på linket: KMDVALG

Der er endnu ikke indgået en konstitueringsaftale.

Ældrerådsvalget:
Til Ældrerådet er der 864 stemmeberttigede, og der er opstllet ti kandidater.
Der blev afgivet følgende stemmer på de ti kandidater:
Kirsten Skov Abildgaard: 85
Vibeke S. Kristiansen: 103
Grethe Hoffmann: 53
Poul Mortensen: 14
Johnny Sørensen: 152
Jørgen Toftlund: 110
Oda Olesen: 49
Ketty Thomsen: 46
Lisbeth Grubb Waaentz: 32
Per Rugaard: 9