Medlemmer

  • Vibeke Kristiansen - Formand
  • Kirsten Skov Abildgaard - Næstformand
  • Grethe Hoffmann - suppleant for Elly Krogh
  • Ketty Thomsen 
  • Oda Olesen

Sekretær: Leif Ladefoged

I alle kommuner skal der etableres et Ældreråd, og de 5 medlemmer af Ældrerådet i Læsø Kommune vælges ved direkte valg på samme dag, som der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen i politiske sager, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om forslag, der vedrører øens ældre borgere.

Ældrerådet holder i gennemsnit 7 møder om året. På møderne, der er lukkede, behandles sager som tilsynsrapporter for plejehjemmet, serviceniveauet i ældreplejen på øen, visioner og mål for kommunens politik på ældreområdet, budget m.m. Møderne holdes i mødesalen på kommunekontoret.

Ældrerådets møder afholdespå mandag fra 9.30 til 11.30.