Ældrerådets mødeplan 2017

Ordinære møder.

Møderne afvikles på mandag og starter kl. 09.30

Januar  
Februar 06.
Marts 13.
April  
Maj .
Juni 12.
Juli  
August 06..
September 25.
Oktober

01. (ældredag
09. Opstillingsmøde vedr.Ældrerådsvalg

November 13.
December ikke aftalt