Medlemmer

Britta Pedersen og Oda Olesen (repræsenterer de folkeoplysende foreninger)
Jan Bierberg (repræsenterer folkeoplysende voksenundervisning)
Birgit Stoklund (repræsenterer de kulturbærende foreninger). Der er en vakant plads i rådet til de kulturbærende foreninger
Johnny Sørensen (repræsentant for Ældrerådet)
Kirsten Tonsgaard (repræsenterer Læsø Skole og Læsø Børnehus)

Formand: Jan Bierberg

Sekretær: Leif Ladefoged

Kultur- og Folkeoplysningsrådet - i daglig omtale Kulturrådet - skal sammensættes af repræsentanter for de folkeoplysende foreninger, voksenundervisningsområdet, de kommunale institutioner og de kulturbærende foreninger.

Rådets opgave er at inspirere, diskutere og kommentere sager af fælles interesse, d.v.s. spørgsmål om situationen for foreningerne og fritidslivet på Læsø, herunder situationen for voksenundervisning, kunstudøvelse, interessebetonet virksomhed osv. samt medvirke ved fordelingen af de midler til afsat til folkeoplysning og andre kulturelle formål.

Kultur- og Folkeoplysningsrådets møde afholdes mandage fra 19.00 til 21.00