MØDEPLAN 2017
for Læsø Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, Læsø Handicapråd, Læsø Ældreråd og Læsø Kultur- og Folkeoplysningsråd.

  Kommunalbestyrelse Økonomudv. Social og Kulturudv. Teknik- og Havneudv. Ældreråd Handicapråd Kulturråd Temamøder i Komunalbestyerelsen
Januar 30. 23 10. 09.   24.   23.
Febuar 27. 20. 07. 06. 6.   6. 20.
Marts 27. 20. 14. 06.. 13.     20.
April 24. 18.  06 04.        
Maj 29. 22. 16. 08.   30.   22.
Juni 26. 19. 12. 12. 12.   19. 19.
Juli                
August 28. 21. 09. 14. 06.     21.
September 25. 18. 12. 11. 25. 12. 11. 18.
Oktober 30. 23. 10. 09       23.
November 27. 20. 14. 13. 13.   20. 20.
December 11. 04. 5.     05.    


Kommunalbestyrelsens møder er fastsat til sidste mandag i hver måned. De åbne møder i Kommunalbestyrelsen starter kl. 19.00.
Kommunalbestyrelsens møder indledes ofte med administrativ gennemgang af udvalgte punkter fra dagsordenen.

Kommunalbestyrelsens temamøder afvikles på nævnte mandag fra kl. 16.00 til 18.00

Økonomiudvalgets møder er næstsidste mandag i hver måned. Møderne starter kl. 13.00

Social- og Kulturudvalget møder er anden tirsdag i hver måned. Møderne starter kl. 14.00

Teknik- og Havneudvalgets møder er anden mandag i hver måned. Møderne starter kl. 17.00. der er formøder md interessered. Disse møder starter kl. 16.00.

Ældrerådets møder afholdes mandage fra 9.30 til 11.30.
Handicaprådets møder afholdes tirsdage fra 15.00 til 16.30
Kultur- og Folkeoplysningsrådets møder afholdes mandage fra 19.30 til 21.00

Der er fastsat budgetseminarer for Kommunabestyrelsens: torsdag den 30. marts, den 10. augist, den 4. september og evt. den 14. september .

Konstituerende møde for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter KV17: mandag den 4. decmeber og heldagsseminar for den nyvalgte kommunalbestyrelse: fredag den 8. december. - forventes ændret.