Medlemmer

Karsten Nielsen (O)
Bente Faurholt (L)
Tobias B. Johansen (V))

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a.
• køb, salg og pantsætning af fast ejendom
• indretning af kommunens borgerservice
• bosætning
• erhvervs- og turismeudvikling
• by- og landdistriktsudvikling
• iværksætterstrategi
• kommunens deltagelse i Læsø Markedsføring ApS
• reklamepolitik
• udlejning af kommunale anlæg og bygninger
• Ø-samarbejdet
• venskabsbysamarbejde
• demokratiudvikling
• kommunal information

Sekretær: Jørgen Vestby Christiansen