Færgeudvalget er et §17 stk. 4 udvalg. Udvalget er et rådgivende udvalg uden uafhængig beslutningskompetence. Udvalget videresender sine sager til Økonomiudvalget i relevant omfang. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer selv antallet af møder samt afholdeldelsesdatorerne herfor. Færgeudvalget er nedsat på Kommunalbestyrelsesmødet d. 25.11.2019.
 
Det er færgeudvalgets opgave at rådgive Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedrørende Læsøfærgens færger både angående udvikling og drift. Eksempler på relevante emner, der forventes behandlet i udvalget:
 • Den overordnede strategi for færgedriften og udviklingen af div. færgerelaterede services.
 • Fastlæggelse af sejlplanen.
 • Tilrettelæggelse af rammerne for billetpriser og rabatstrukturer.
 • Billetsalg, billetkontrol og it-systemer relateret hertil.
 • Løbene effektivisering af færgedriften til sikring af en konkurrencedygtigt drift.
 • Forslag til og løbene optimering af budgettet for færgedriften.
 • Rammesætning af forplejningsservices og catering for passagererne.
 • Tekniske anlæg i relation til færgedriften.
 • Investeringer i evt. nye færger.
 • Væsentlige vedligehold af færger (maskiner, skrog og aptering).
 • Skibenes sikkerhedsforhold og tilladelser mv.
 
Udvalget udarbejder et årshjul med planlagte emner for udvalgets rådgivning. Udvalget kan også løbene tage relevante emner op, der presser sig på. Udvalget arbejder i møder og fremstiller sin rådgivning i skriftlig form til senere behandling i Økonomiudvalget og / eller Kommunalbestyrelsen. Udvalget organiserer minimum et "færgeseminar" for kommunalbestyrelsen pr. år.
 

Medlemmer i Færgeudvalget

 • Tobias Johansen (V), Viceborgmester - Formand
 • Karsten Nielsen (O), Borgmester
 • Lone Broe (V), Kommunalbestyrelsesmedlem
 • Kent Hvirring Jensen, medarbejderrepræsentant 
 • Flemming Nielsen, Chefkaptajn
 • Allan Hjortnæs, Vedligeholdelseschef 
 • Carsten Kruse, Færgedirektør Samsø Rederi - Færgekyndig


Sekretær: Lars Simon Rieks