Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

 

Navn

Udvalg/Bestyrelse

Kr.

Tobias Birch Johansen

Færgeudvalg

Kr. 48.000

Folmer Hjort Kristensen

Læsø Forsygning

Kr. 12.000

Jens Morten Hansen 

Læsø Forsygning

Kr. 12.000