Medlemmer

Lone Broe Christiansen (V) - Formand
Brian Winther (O)
Jens Morten Hansen (V)

Udvalgets opgaver vedrører bl.a. disse sagsområder:

 • dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven
 • folkeskolen, herunder fritidsordninger i henhold til folkeskoleloven
 • specialundervisning og Pædagogisk-psykologisk Rådgivning (PPA)
 • Samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP)
 • særlig støtte til børn og unge
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier
 • samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med.
 • ungdomsskolen og klubber for børn og unge
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • ældrepleje
 • omsorgstandpleje
 • høreomsorg
 • visitation til udførende opgaver inden for området
 • individuel boligydelse
 • kommunens ældreinstitutioner og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter ældrelovgivningen
 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • revalidering og genoptræning
 • genoptræning efter indlæggelser
 • sundhedspleje
 • sundhedsfremme og forebyggelse
 • opgaver i forhold til Sundhedsloven
 • kommunal tandpleje
 • ydelser, folkepension og førtidspension
 • integrationspolitik
 • opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.,
 • opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
 • Ø-støtte til elever

 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • skoleudbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • sektorplaner inden for området i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • rammeaftaler for det sociale område og specialundervisningsområdet, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • sundhedsaftaler
 • politikker inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område
   

Sekretær: Lotte Keller

 

Kontakt

Lotte Keller Christensen
Socialchef ved Social og Kultur
96213141
lkc@laesoe.dk