Kommunalbestyrelsen nedsatte på sit møde i september 2018 et nyt udvaltg.
Det er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg med navnet tentativlisteudvakget

Formålet med det nye nye udvalg er, at Læsø Kommunalbestyrelse ønsker at udarbbejde en ny ansøgning om at Øen Læsø optages på Slots- og Kulturstyrelsens liste over potentielle emner til Unescos verdensarvsliste.
Arbejdet med ansøgningen skal være afsluttet i maj 2021.

Udvalgets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i, at medlemmere skal repræsentere forskellige dele af erhversv- og foreningslivet på Læsø

Medlemmer af Tentativlisteudvalget er
Jess Jessen Klixbüll (Læsø Museum) - Formand
Jens Morten Hansen (V)
Borgmester Karsten Nielsen (O),
Poul Christensen (Læsø Salt),
Kirsten Larsen (Læsø Museumsforening),
Henning Johansen (Læsøs landbrug),
Lillian Kristensen (Læsø Tangtage),
Gregers Jacobsen (Læsøs fiskeri),
Gitte Melchjorsen (Læsø Turist- og Erhvervsforening) og
Leif Ladefoged (Læsø Kommunes administration)