Kommunalbestyrelsen nedsatte på sit møde i september 2018 et nyt udvaltg.
Det er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg med navnet tentativlisteudvakget

Formålet med det nye nye udvalg er, at Læsø Kommunalbestyrelse ønsker at udarbbejde en ny ansøgning om at Øen Læsø optages på Slots- og Kulturstyrelsens liste over potentielle emner til Unescos verdensarvsliste.
Arbejdet med ansøgningen skal være afsluttet i maj 2021.

Udvalgets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i, at medlemmere skal repræsentere forskellige dele af erhversv- og foreningslivet på Læsø

Medlemmer af Tentativlisteudvalget er

  • Jess Jessen Klixbüll (Læsø Museum) - Formand
  • Jens Morten Hansen (V)
  • Borgmester Karsten Nielsen (O),
  • Poul Christensen (Læsø Salt),
  • Kirsten Larsen (Læsø Museumsforening),
  • Henning Johansen (Læsøs landbrug),
  • Lillian Kristensen (Læsø Tangtage),
  • Gregers Jacobsen (Læsøs fiskeri),
  • Gitte Melchjorsen (Læsø Turist- og Erhvervsforening) og
  • Leif Ladefoged (Læsø Kommunes administration)

 

Kontakt

Leif Ladefoged
Kulturkonsulent ved Administration
2925 0919
ll@laesoe.dk