Udvalg for Læsøs Natur og Landskab

Kommunalbestyrelsen nedsatte på sit møde i april 2018 et nyt udvaltg.
Det er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg med navnet Udvalg for Læsøs Natur og Landskab

Formålet med det nye nye udvalg er, at Læsø Kommunnalbestyrelse ønsker udarbejdet en samlet og sammenhængende landskabsplan inden udgangen af kommubnalbestyrelsens funktionsperiode pr. 31. december 2021.

Udvalgets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i, at medlemmere skal repræsentere lodsejere på Læsø.

Det blev derfor besluttet, at følgende lodejere skulle have tilbud om repræsentation i udvalget:
Læsø Landbrug, Strandjægerne; Jagtforeningen Kærene, Skov og Naturstyrelsen samt Læsø Landbrug.

Medlemmer af Udvalg for Læsøs Natur og Landskab er
Jens Morten Hansen (V) - formand
Lars Vilsen
Jesper Blom Hansen, Skov- og Naturstyrelsen
Henning Johansen, Lodeejerforeningen
Flemming Strøm, Læsø Landbrug
Per Ejnar Jacobsen (Jagtforeningen Kærene)
Jørgen S. Larsen (Strandjægerforeningen)

Sekretær for udvalget er 
Leif Ladefoged