Søndag den 26 maj 2019 afholdes valg til Europaparlamentet.

Valgret

Betingelser for stemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der på valgdagen

  • har valgret til Folketinget, eller
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en f de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  • er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater), eller
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Vælgere, der er umyndige (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne), har også valgret til Europa-Parlamentsvalg som følge af en lovændring i 2016.

Bemærk, at ikke blot danske statsborgere, men også statsborgere fra de øvrige medlemsstater i EU således kan have ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan derimod som udgangspunkt ikke stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalget, da der ikke afholdes valg til Europa-Parlamentet på Færøerne og i Grønland.

Visse vælgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland kan dog som noget nyt optages på valglisten (Nordatlantvalglisten i Københavns Kommune) og dermed stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis de opholder sig på Færøerne eller i Grønland af nogle nærmere angivne særlige grunde, f.eks. som udsendt af staten eller en dansk myndighed eller virksomhed.

 

I anledning af valget af de danske medlemmer til Europaparlamentet søndag en 26. maj 2019, er der mulighed for at afgive stemme pr. brev.

Brevafstemningen kan foretages på kommunekontoret: Doktorvejen 2, Byrum, 9940 Læsø, i perioden fra mandag, den 15. april til og med torsdag, den 23. maj 2019 i følgende tidsrum:
Mandage fra kl. 13.00 til kl. 17.00
Onsdage fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Endvidere holdes åbent:
Lørdag, den 11. maj fra kl. 10:00 til kl. 12:00
Lørdag, den 18. maj fra kl. 10:00 til kl. 12:00
Torsdag, den 23. maj fra kl. 10:00 til kl. 16:00

Ved henvendelse bedes legitimation, fx pas, kørekort, sundhedskort, valgkort eller lignende, medbragt.

 

Orientering om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivning

Ifølge bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018, skal følgende hjælpemidler stilles til rådighed ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 samt ved det kommende folketingsvalg.

Sorte penne (§ 2)
Sorte penne med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1.0 mm stilles til rådighed for afkrydsning eller udfyldning af stemmesedlen.

Lup (§3)
En ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt, og luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, skal stilles til rådighed. Endelig skal vælgerne kunne afkrydse stemmesedlen under luppen. Der kan f.eks. være tale om en såkaldt standlup eller en lup, der er fastgjort på en ”arm”, som kan monteres på bord eller væg.

LED-lampe (§4)
En ikke-håndholdt LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve, hvilket kan gøre det lettere for nogle vælgere at læse stemmesedlen, skal stilles til rådighed. Vælgeren skal desuden kunne ændre lampens placering således, at lysudfaldet kan tilpasses vælgerens behov. Nogle vælgere kan f.eks. have behov for, at lysudfaldet er fra siden.

Hæve- / sænkebord (§5)
Mindst et stemmerum være forsynet med et bord, som vælgeren kan regulere i højden (hæve-/sænkebord). Bordet skal minimum være 90 x 60 cm og skal have fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet. Et sådant bord skal ligeledes stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at hæve-/sænkebordet er forsynet med en mat overflade. Dette kan – hvis bordpladen ikke i sig selv er mat

CCTV (Closed Circuit Television) ( §6 )
På mindst ét afstemningssted i kommunen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Vælgeren skal kunne regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke. Læsepladen, hvor stemmesedlen placeres ved brug af CCTV’et, skal desuden kunne låses fast, så stemmesedlen ligger fast, når vælgeren skal sætte sit kryds eller udfylde brevstemmesedlen.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at CCTV’et ikke kan tilkobles internettet. CCTV’et må heller ikke kunne affotografere stemmesedlen eller på nogen måde lagre data.

Det forudsættes, at vælgere, som ønsker at benytte et CCTV ved stemmeafgivningen, selv er i stand til at betjene dette. Der stilles således ikke krav om, at de valgstyrere, tilforordnede vælgere eller kommunalt ansat personale, der er til stede ved stemmeafgivningen henholdsvis brevstemmeafgivningen, har et indgående kendskab

Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside om Europaparlamentsvalget