Onsdag den 5. juni 2019 afholdes valg til Folketinget.

Valgret

Betingelser for stemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til Folketingsvalget i Danmark har enhver, der på valgdagen

 • - har dansk indfødsret (er dansk statsborger),
 • - er fyldt 18 år,
 • - har fast bopæl i riget og
 • - ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).

 

Færøske og grønlandske vælgere, der opholder sig her i landet, kan brevstemme her i landet til folketingsvalget på Færøerne henholdsvis i Grønland på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. på borgerservicecentre m.v. De kan tidligst brevstemme 3 måneder før valgdagen. Der benyttes det samme brevstemmemateriale som ved valget i Danmark, jf. afsnit 6.6

I anledning af folketingsvalget den 5. juni 2019, er der mulighed for at afgive stemme pr. brev.

Brevafstemningen kan foretages på kommunekontoret: Doktorvejen 2, Byrum, 9940 Læsø, i perioden fra onsdag, den 15.maj til og med lørdag den 1.juni 2019 i følgende tidsrum:
Mandage fra kl. 13.00 til kl. 17.00
Onsdage fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Endvidere holdes åbent:
Lørdag, den 18. maj fra kl. 10:00 til kl. 12:00
Lørdag den 25. maj fra kl. 10:00 til kl. 12:00

Lørdag den 1. juni fra kl. 09:00 til kl. 16:00

Ved henvendelse bedes legitimation, fx pas, kørekort, sundhedskort, valgkort eller lignende, medbragt.

Brevafstemning i hjemmet

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet på valgdagen den 5. juni 2019, har mulighed for at afgive stemme pr. brev i hjemmet.

Begæring om afstemning i hjemmet kan fra den 15. maj 2019 indgives til Læsø Kommune, Doktorvejen 2, Byrum, 9940 Læsø, med underskrift fra vælgeren.

Begæringen afgives på en blanket, der udleveres på Læsø Kommunekontor, eller eventuelt bestilles på tlf. 9621 3073. Blanketten kan også nederst på siden her.

Begæringen skal være Læsø Kommune i hænde senest fredag den 24.maj kl. 18:00.

Læsø Kommune sender 2 brevstemmemodtagere til hjemmet for at bistå ved stemmeafgivningen pr. brev. Ansøgeren vil blive underrettet om datoen for stemmeafgivningen.

Blanket vedrørende brevafstemning i hjemmet.

Orientering om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivning

Ifølge bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018, skal følgende hjælpemidler stilles til rådighed ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 samt ved det kommende folketingsvalg.

Sorte penne (§ 2)
Sorte penne med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1.0 mm stilles til rådighed for afkrydsning eller udfyldning af stemmesedlen.

Lup (§3)
En ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt, og luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, skal stilles til rådighed. Endelig skal vælgerne kunne afkrydse stemmesedlen under luppen. Der kan f.eks. være tale om en såkaldt standlup eller en lup, der er fastgjort på en ”arm”, som kan monteres på bord eller væg.

LED-lampe (§4)
En ikke-håndholdt LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve, hvilket kan gøre det lettere for nogle vælgere at læse stemmesedlen, skal stilles til rådighed. Vælgeren skal desuden kunne ændre lampens placering således, at lysudfaldet kan tilpasses vælgerens behov. Nogle vælgere kan f.eks. have behov for, at lysudfaldet er fra siden.

Hæve- / sænkebord (§5)
Mindst et stemmerum være forsynet med et bord, som vælgeren kan regulere i højden (hæve-/sænkebord). Bordet skal minimum være 90 x 60 cm og skal have fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet. Et sådant bord skal ligeledes stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at hæve-/sænkebordet er forsynet med en mat overflade. Dette kan – hvis bordpladen ikke i sig selv er mat

CCTV (Closed Circuit Television) ( §6 )
På mindst ét afstemningssted i kommunen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Vælgeren skal kunne regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke. Læsepladen, hvor stemmesedlen placeres ved brug af CCTV’et, skal desuden kunne låses fast, så stemmesedlen ligger fast, når vælgeren skal sætte sit kryds eller udfylde brevstemmesedlen.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at CCTV’et ikke kan tilkobles internettet. CCTV’et må heller ikke kunne affotografere stemmesedlen eller på nogen måde lagre data.

Det forudsættes, at vælgere, som ønsker at benytte et CCTV ved stemmeafgivningen, selv er i stand til at betjene dette. Der stilles således ikke krav om, at de valgstyrere, tilforordnede vælgere eller kommunalt ansat personale, der er til stede ved stemmeafgivningen henholdsvis brevstemmeafgivningen, har et indgående kendskab

Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark

 •  A. Socialdemokratiet
 •  B. Radikale Venstre
 •  C. Det Konservative Folkeparti
 •  D. Nye Borgerlige
 •  E. Klaus Riskær Pedersen
 •  F. SF – Socialistisk Folkeparti
 • I. Liberal Alliance
 • K. Kristendemokraterne
 • O. Dansk Folkeparti
 • P. Stram Kurs
 • V. Venstre, Danmarks Liberale parti
 • Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
 • Å. Alternativet

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor selv undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den storkreds, hvor du bor.

Fra tirsdag den 28. maj 2019 vil du på borgerservicecentrene og andre steder, hvor du kan brevstemme i kommunen, finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget i den storkreds, brevstemmestedet ligger i.

Hvis du brevstemmer i en kommune, der ikke hører under den storkreds, hvor du bor, bør du selv undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i din storkreds, da kommunerne ikke får sendt fortegnelser over partier og kandidater i de andre storkredse. Fra tirsdag den 28. maj 2019 vil du kunne finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget i din storkreds, på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: valg.oim.dk.