Optagelse på valglisten

Optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i grøndland.

Der kan ingives ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg ig visse folkeafstemninger på et hvilket som helst tidspunkt.

Ansøgning skal indgives til Københavns Kommune, følgende adressee kan benyttes: Folkeregisteret, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V, Danmark, eller sikkee e-mail til folkeregister@kff.kk.dk.

Personer der påtænker at tage ophold i et land der ikke er medlem af Den Europæiske Union (Tredjeland) og som er myndige (ikke frataget den retlige handleevne) vil få en bedre retsstilling ved at søge om optagelse på folketingsvalglisten, idet den pågældende i så fald vil få mulighed for at stemme både til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.