Kommnalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. september 2013 en ny erhvervsstrategi for Læsø Kommune for perioden 2014 - 2017.

Strategien konkluderer, at de erhvervsmæssige indsatsområder kan samles i tre vækstpotentialer: Fødevarer, Turisme / Oplevelser og Iværksætteri.

Sammen med strategien vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan, der skal understøtte arbejdet frem mod målene. Handlingsplanen beskriver etableringen af forskellige netværk indenfor indsatsområderne og Læsøs deltagelse i Interreg KASK projektet Det Nordiske Måltid i samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Du kan læse erhvervsstrategi og handlingsplan ved at klikke på nedenstående link.