Kommnalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. september 2013 en ny erhvervsstrategi for Læsø Kommune for perioden 2014 - 2017.

Strategien konkluderer, at de erhvervsmæssige indsatsområder kan samles i tre vækstpotentialer: Fødevarer, Turisme / Oplevelser og Iværksætteri.

Sammen med strategien vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan, der skal understøtte arbejdet frem mod målene. Handlingsplanen beskriver etableringen af forskellige netværk indenfor indsatsområderne og Læsøs deltagelse i Interreg KASK projektet Det Nordiske Måltid i samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Du kan læse erhvervsstrategi og handlingsplan ved at klikke på nedenstående link.

 

Læsø Kommune arbejder i perioden 2014 til 2017 inden for følgende indsatsområder:

Fødevarer, Turisme / Oplevelser og Iværksætteri.

Det skal i denne forbindelse understreges, at de strategiske tiltag under indsatsområderne i den nye strategi inddrager, understøtter og supplerer allerede igangværende aktiviteter og indsatser indenfor fødevarer, turisme, oplevelser og iværksætteri.

Hvad betyder det for Læsø?

Fødevarer

For at skabe volumen og vækst skal fødevarer fra Læsø afsættes til et langt større marked, end hvad Læsø i sig selv kan repræsentere. Det betyder, at der skal skabes et marked i hele Danmark og gerne også med eksport til andre lande.

Læsø er allerede kendt for et stærkt brand inden for hummer og salt, hvor de respektive virksomheder har formået at skabe økonomisk stærke virksomheder med et brand, som er kendt og anerkendt langt ud over landets grænser.

Der skal sættes fokus på og arbejdes med, at andre fødevareproducenter på Læsø vil kunne udvikle sig til et marked udenfor Læsø. Fødevarer fra Læsø, og der forudsættes at det drejer sig om kvalitetsfødevarer, har gode muligheder for at blive taget godt imod på et marked udenfor Læsø. Det vil typisk være nicheproducerede, lokale fødevarer i høj kvalitet, som kan markedsføres og afsættes i kategorien high-end fødevarer.

Der er et stigende antal købedygtige forbrugere, som sætter pris på kvalitetsfødevarer, som samtidig kan levere storytelling og sporbarhed. Markedet er klar og det er en tendens, som er stigende.

For at skabe vækst indenfor fødevarebranchen på Læsø er det helt afgørende, at der sker et øget salg af varer udenfor øen.

Kommunalbestyrelsen vil aktivt støtte arbejdet og tiltag, der fremmer salg af fødevarer udenfor øen

Turisme / Oplevelser

Befolkningstallet på Læsø er under pres, og for at kunne fastholde et samfund med udbud af forretningsservice, handel, offentlig service og dermed arbejdspladser, er det helt afgørende, at der kommer flere gæster/turister til øen.
Læsø har en fantastisk natur, som tiltrækker turister og gæster år efter år. For at tiltrække et stigende antal er det vigtigt, at kunne tilbyde oplevelser ud over det sædvanlige. Som eksempel er Læsø allerede nu kendt og berømt for sin Læsø Salt, som er et stort trækplaster for turister. Her kan turisterne få en autentisk oplevelse, hvor de kan se, hvordan saltet bliver produceret, høre historien om Læsø Salt og de kan smage og købe varen. Ligeledes er Læsø også kendt som et godt sted med fritids- og erhvervsaktiviteter indenfor sundhed, Wellness og islandske heste, som anvendes til både fritidsaktiviteter og lederudvikling.

Der er utallige andre muligheder for at udvikle koncepter og aktiviteter inden for oplevelsesturisme og her er et udpluk af eksempler: Outdoor aktiviteter, som f.eks. løb, cykling, havkajak, kunst, kultur, musik, festivals, erhvervsarrangementer, events af forskellig karakter. Der foruden alle de gode, lokale fødevarer , som kan købes med hjem og opleves på restauranter og spisesteder på Læsø.

Iværksætteri

Arbejdet med at inspirere og støtte iværksættere skal fortsætte og gerne intensiveres. Der skal arbejdes med iværksætteri både med nystartede iværksættere, knopskydning i virksomheder og overdragelse af virksomheder.

19. september 2013

Erhvervshus Nord

Der er en række virksomheder og personer, som i dag er vigtige lokomotiver, - også kaldet primære aktører for det arbejde, som finder sted indenfor indsatsområderne. Disse virksomheder og personer håber vi kan være med til at gå i spidsen for at skabe mere vækst på Læsø.

Der skal etableres et netværk inden for Fødevarer og et netværk indenfor Turisme og Oplevelser

Gennem netværkene skal aktiviteter og tiltag gennemføres, ligesom virksomhederne, som deltager, vil komme med idéer og input til nye produkter, nye koncepter og nye samarbejdsformer.

Erhvervshus Nord vil initiere, inspirere, motivere og koordinere arbejdet og processerne med virksomhederne og vil, efter behov og aftale, tilføre ny relevant viden ind i arbejdet for at skabe vækst via f.eks. Aalborg Universitet eller anden relevant vidensinstitution.

 • August-september 2013
  Møder med virksomheder og personer, som er vigtige lokomotiver for det fremtidige arbejde
 • August-september-oktober 2013
  Etablering af to netværk (Fødevarer og Turisme/Oplevelser)
 • September-oktober-november 2013
  Aftale og gennemføre møder i netværkene
 • December 2013-januar 2014
  Evaluering efter netværksmøderne
  Møde med netværkene og repræsentanter for kommunalbestyrelsen:
  - dialog om muligheder og udfordringer
  - dialog om næste step
 • Januar-februar-marts 2014
  Fortsætte arbejdet i netværkene, hvor der evt. inviteres nye medlemmer ind.Der aftales en møderække med de virksomheder, som vil være med i udviklingsarbejdet og der tilbydes kompetence
 • April – maj – juni 2014
  Iværksættelse og opfølgning på de aktiviteter, som er besluttet.

Det Nordiske Måltid

Læsø Kommune indgår i projektet ”Det Nordiske Måltid”, som er et Interreg KASK forprojekt over 10 måneder i perioden august 2013 – ultimo maj 2014. Projektet gennemføres i samarbejde med norske partnere og i projektperioden skal der findes og udpeges en svensk partner.

Danske partnere i projektet er Erhvervshus Nord og Læsø Kommune. Erhvervshus Nord påtager sig hele det administrative arbejde i forbindelse med projektet.

Der er kommet mundligt tilsagn fra Interreg KASK sekretariatet om, at ansøgningen er bevilget. Vi afventer den skriftlige bevilling, som efterfølgende sendes til Læsø Kommune.

Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Erhvervshus Nord og Læsø Kommune.

Projektet finansieres af Frederikshavn Kommune med kr. 200.000, Læsø Kommune med kr. 100.000 og Interreg. KASK midler kr. 300.000.

Projektet skal være med til at bane vej for at gode, lokale fødevarer bliver kendt i et større geografisk område og dermed bidrage til at brande vores område som et attraktivt sted at gæste og være turist. Der skal udvikles nye og smidigere logistiksystemer, så tilgængeligheden til nicheproducerede varer kan komme ud i et større område til restauranter, hoteller, specialforretninger og den private forbruger.

August 2013

Erhvervshus Nord