Læsø Kommune har indgået samarbejde med Realdania, KL og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for at skabe en samlet og langsigtet udviklingsstrategi for Læsø.

Læsø Kommune samarbejder med Implement Consulting for at få ekstern assistance til hhv. at analysere udfordringer og komme med input til en fremadrettet konstruktiv strategi.
Udviklingsstrategien skal rumme kortsigtet tilpasning og langsigtet strategisk udvikling.

Implement Consulting har uarbejdet en rapport over de regionale udfordinger for den nordjyske region, samt rapporter for de enkelt kommuner.

Den kommunespecifikke rapport for Læsø Kommune kan læses ved at trykke på den orange boks