1. Forord 

Serviceloven bestemmer, at landets kommuner vedtager en sammenhængende politik for børn og unge.

I 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen på Læsø den første sammenhængende politik for alle børn og unge på Læsø.
Politikken blev evalueret i 2009. Det gav kun anledning til ganske få ændringer.
Det er tanken, at der løbende skal arbejdes med en udvikling af politikken.
Politikken skal fungere som retningslinje for det konkrete arbejde med børn og unge i Læsø Kommune.
Politikken fokuserer på at styrke tværfagligheden og den forebyggende indsats over for børn og unge. Det er altså en politik, der gælder for både den generelle og den støttende indsats over for børn og unge fra 0 til 18 (23) år.
Politikken sætter også standarder for den offentlige sagsbehandling, og dermed øger den synligheden i den støttende indsats over for såvel børn og unge som deres forældre. En sammenhængende børnepolitik er en god ramme til at styrke helheden og sammenhængen på området.
Effekten af politikken afhænger af alles indsats og opbakning.
En god og brugbar politik for børn og unge skal fremme den faglige bevidsthed, gejsten og engagementet i arbejdet med børn og unge.
For at en politik får den effekt kræver det, at alle relevante personer har et godt kendskab til politikkens målsætninger og øvrige indhold.
Derfor var en af konklusionerne i forbindelse med evalueringen, at politikken skal formidles i en lettilgængelig trykt udgave.

Lone Christiansen, Bente Faurholt og Erik Malmose
Social- og Kulturudvalget