Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje, madservice m.v. Formålet er, at informere om det politisk fastsatte serviceniveau i Læsø Kommune. Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilke indsatser Læsø Kommune kan yde, når hverdagens opgaver bliver vanskelige at klare.

Overordnet har vi en vision om, at den borger, der kan selv, skal selv. Vi fokuserer derfor på forebyggelse og rehabilitering. Vi gør, hvad vi kan for at inddrage frivillige samt modvirke social isolation og ensomhed.

Det er vigtigt for Læsø Kommune, at al hjælp gives på en måde, så borgeren bevarer sin værdighed og selvrespekt samt får mulighed for at opleve en bedre livskvalitet.

I ”Kvalitetsstandarder for Læsø Kommune” findes kvalitetsstandarder for tilbud i Lov om Social Service (SEL) samt Sundhedsloven (SUL).

Der er mulighed for at finde yderligere information på Læsø Kommunes hjemmeside www.laesoe.dk.

Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Læsø Kommunalbestyrelse den 24.02.2020.

Kvalitetsstandarderne er gældende fra 01.03.2020.

Venlig hilsen

Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune

 

Katalog for kvalitetsstandarder: