Direkte telefonnumre

Borgerservice

 

 

Anni Rulle

9621 3073

kommunen@laesoe.dk

Ledelse

 

 

Borgmester Karsten Nielsen

2041 6040 karsten.nielsen@laesoe.dk

Kommunaldirektør Jørgen Vestby Christiansen

2348 9674

jvc@laesoe.dk

Socialchef Lotte Keller

2166 0081

lkc@laesoe.dk

Teknisk chef John Andersen

2974 9708

johna@laesoe.dk

Økonomisk forvaltning

 

 

Gitte Daugaard

9621 3012

 

Bettina Andreasen

9621 3071

 

Michi Botschinsky

9621 3017  

Jeannette Jensen

9621 3077

 
Ulla  Thøgersen  9621 3019

 

Løn/personale
 
   
Kirsten Vistrup Petersen
 
9621 3143  
     

Teknisk Forvaltning

 

 
Stine Pagel Hansen - Natur, plan og miljø 9621 3037

 

Gert Funck Kristensen - Byggesagsbehandler

9621 3036

 

Vintertjeneste

2974 8318

 
Materialegården 2145 1003
 
 

Socialforvaltning

 

 

Jan Christiansen

9621 3054 jach@laesoe.dk

Anita Melchiorsen

9621 3058  

Karen Krogh

9621 3052

 

Lilli Maria Prager

9621 3059

 

Visitationen

2025 2422

 
Børne-familieafdelingen, Frederikshavn Kommune    

Tina Klitgaard, socialrådg. familieområdet

2364 3387 tikl@frederikshavn.dk 

Lone Broegaard, socialrådg. børne-handicapområdet

2335 6686 lobg@frederikshavn.dk 

Sundhed

 

 

Martin Lyhne

3063 4279

 

Laila Hørby

4013 9336

 
     

Udvikling

 

 

Niels Odgaard

2329 7212

 
     

IT

 

 

Per Bragt

9621 3013

pb@laesoe.dk
Henrik Madsen
 
20101514 hema@laesoe.dk
     

Kultur og hjemmeside

 

 

Leif Ladefoged

2925 0919

ll@laesoe.dk

Beredskab og Flyveplads

 

 

Morten Pihler

2498 3595

mpi@laesoe.dk

Forsyningen

 

 

Se Læsø Forsynings hjemmeside

Læsø Forsyning