Direkte telefonnumre

Borgerservice

 

 

Anni Rulle

9621 3073

kommunen@laesoe.dk

Ledelse

 

 

Borgmester Karsten Nielsen

2041 6040 karsten.nielsen@laesoe.dk

Kommunaldirektør Peter Pietras

51160830

pep@laesoe.dk

Socialchef Lotte Keller

2166 0081

lkc@laesoe.dk

Teknisk chef John Andersen

2974 9708

johna@laesoe.dk

Økonomisk forvaltning

 

 

Gitte Daugaard

9621 3012

 

Bettina Andreasen

9621 3071

 
Mitchi Botschinsky

96213017

 
Løn/personale
 
   
Kirsten Vistrup Petersen
 
9621 3143  
Ulla  Thøgersen 

96213019

 

Teknisk Forvaltning

 

 
Lene Østergaard - Natur, plan og miljø 9621 3037

lene@laesoe.dk

Gert Funck Kristensen - Byggesagsbehandler

9621 3036

gfk@laesoe.dk

Vintertjeneste

2974 8318

 
Materielgården 2145 1003
 
 

Socialforvaltning

 

 

Jan Christiansen

9621 3054 jach@laesoe.dk

Anita Melchiorsen

9621 3058  

Karen Krogh

9621 3052

 

Lilli Maria Prager

9621 3059

 
Dyveke Jaspers, konsulent skole og dagtilbud 96213079 dyja@laesoe.dk
 

Visitationen

2025 2422

 
Børne-familieafdelingen, Frederikshavn Kommune    

Karina Søborg Madsen  socialrådgiver   

98459309 / 23643208 kamd@frederikshavn.dk 

Sundhed

 

 

Martin Lyhne

3063 4279

 

Stine Thorsmark

4013 9336

 
     

Udvikling

 

 

Niels Odgaard

2329 7212

 
     

IT

 

 

Per Bragt

9621 3013

pb@laesoe.dk
Henrik Madsen
 
20101514 hema@laesoe.dk
     

Kultur og hjemmeside

 

 

Leif Ladefoged

2925 0919

ll@laesoe.dk

Beredskab og Flyveplads

 

 

Morten Pihler

2498 3595

mpi@laesoe.dk

Forsyningen

 

 

Se Læsø Forsynings hjemmeside

Læsø Forsyning