Direkte telefonnumre

Borgerservice

 

 

Anni Rulle

9621 3073

kommunen@laesoe.dk

Ledelse

 

 

Borgmester Karsten Nielsen

2041 6040 karsten.nielsen@laesoe.dk

Kommunaldirektør Jørgen Vestby Christiansen

2348 9674

jvc@laesoe.dk

Socialchef Lotte Keller

2166 0081

lkc@laesoe.dk

Teknisk chef John Andersen

2974 9708

johna@laesoe.dk

Sekretariatsleder Joan Pihler

9621 3074  

Økonomisk forvaltning

 

 

Gitte Daugaard

9621 3012

 

Bettina Andreasen

9621 3071

 

Michi Botschinsky

9621 3017  

Jeannette Jensen

9621 3077

 
Minna Mortensen 9621 3019

 

Teknisk Forvaltning

 

 
Stine Pagel Hansen - Natur, plan og miljø 9621 3037

 

Gert Funck Kristensen - Byggesagsbehandler

9621 3036

 

Vintertjeneste

2974 8318

 
Materialegåden 2145 1003
 
 

Socialforvaltning

 

 

Socialfaglig leder - vakant

 

 

Karen Krogh

9621 3052

 

Lilli Maria Prager

9621 3059

 

Kirsten Vistrup Pedersen

9621 3143  

Visitationen

2025 2422

 
Børne-familieafdelingen, Frederikshavn Kommune
 
   

Tina Klitgaard, socialrådg. familieområdet

2364 3387 tikl@frederikshavn.dk 

Lone Broegaard, socialrådg. børne-handicapområdet

2335 6686 lobg@frederikshavn.dk 

Sundhed

 

 

Martin Lyhne

3063 4279

 

Laila Hørby

4013 9336

 

Udvikling

 

 

Niels Odgaard

2329 7212

 

IT

 

 

Per Bragt

9621 3013

pb@laesoe.dk
Henrik Madsen
 
20101514 hema@laesoe.dk

Kultur og hjemmeside

 

 

Leif Ladefoged

2925 0919

ll@laesoe.dk

Beredskab og Flyveplads

 

 

Morten Pihler

2498 3595

mpi@laesoe.dk

Forsyningen

 

 

Se Læsø Forsynings hjemmeside

Læsø Forsyning

 

Integration

 

 

Vakant