Læsø Kommune passer på dine personlige oplysninger

Den 25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft.
Læsø Kommune tager databeskyttelse alvorligt. Læs mere om hvilke pligter vi har som kommune, og hvilke rettigheder du har som borger.

Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn og adresse til cpr-nummer, etnicitet og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af os som kommune.
Du skal også have adgang til at kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Se Datatilsynets hjemmeside for mere generel orientering om datapolitik.