Læsø Kommune passer på dine personlige oplysninger

Den 25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft.
Læsø Kommune tager databeskyttelse alvorligt. Læs mere om hvilke pligter vi har som kommune, og hvilke rettigheder du har som borger.

Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn og adresse til cpr-nummer, etnicitet og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af os som kommune.
Du skal også have adgang til at kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Se Datatilsynets hjemmeside for mere generel orientering om datapolitik.

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig.

Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger end de, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, fordi vi har hjemmel i lovgivningen til det. Det kan f.eks. være indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi indhenter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse dig om det i forbindelse med sagsbehandlingen.

Når vi indhenter personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer alt efter hvilken sag, det drejer sig om.

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

Du kan få præcise oplysninger om hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen:

Som udgangspunkt anvender vi den sikre fælles offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed.

Det er forskelligt hvilke oplysninger, vi skal bruge for at behandle lige netop din sag. Dog er vores håndtering af oplysningerne den samme.

 • Vi indhenter samtykke hos dig om de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din sag.
 • Vi oplyser dig om, hvad vi skal bruge oplysningerne til.
 • Vi sletter og/eller anonymiserer dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem.

Derudover behandler vi generelt personoplysninger i henhold til EU persondataforordningen, offentlighedsloven, forvaltninglsoven og arkiveringsloven.

Læsø Kommune har en oplysningspligt over for borgerne.
Så snart vi begynder at indsamle oplysninger om dig, har vi en pligt til at:

 • Tydeliggøre vores identitet som myndighed (fx via kommunelogo i breve, afgørelser mv.)
 • Oplyse om formålet med at indsamle oplysninger.
 • Oplyse om andet, som anses at være relevant for dig (hvis der er en anden part i sagen, eller en anden myndighed som fx SKAT)
 • Du har ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv.
 • Du har ret til at gøre indsigelse, så fejlen kan rettes, hvis der er oplysninger om dig, som ikke er korrekte.
 • Du har ret til at vide, hvis vi indhenter oplysninger om dig.
 • Du har ret til at tilbagekalde et samtykke.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på.

Efter persondataforordningens artikel 37 skal Kommune udpege eller ansætte en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Læsø Kommune har derfor indgået en aftale med HjulmandKaptain Advokatpartenerskab om at advokatpartnerskabet løser opgaven på konsulentbistand.og dermed sikrer, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der rådgiver fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er 
Laura Koefoed Stadum,
Østre Havnegade 12,
9000 Aalborg
E:mail: dpo@laesoe.dk
.
Kommunen etablerer en vagtordning, således at DPO`en har en kontakt, DPO`en altid kan tage fat på, hvis der er nogle presserende henvendelser.

Hvis du som borger er fritaget fra digital post, er du velkommen til at sende et brev til vores databeskyttelsesrådgiver:

Læsø, Kommune
Doktorvejen 2
9940 Læsø
Att.: Databeskyttelsesrådgiver