Læsø Kommunes beredskab

Beredskabets primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor.

Kommunen (beredskabskommissionen) er myndighed og har ansvaret for blandt andet brandslukningen i kommunen. Selve brandslukningsopgaven er udliciteret til Falck.

I nedenstående liste kan du finde forskellige oplysninger om beredskabet på Læsø

Læsø Kommune samlede beredskabsplan er uarbejdet i 2010 og revideret i 2012.

Hent hele planen her