På mandag den 23. januar forventes det, at Kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde kan beslutte, hvem der skal være ny kommunaldirektør på Læsø.

Formelt er det naturligvis Kommunalbestyrelsen, der skal ansættre og derfor som et lukket punkt på en dagsorden skal foretage den endellige beslutning om at tilbyde ansættelse til en af ansøgerne.

Forud er gået et grundgt arbejde med ansættelsessamtaler og vurderinger i det ansættelsesudvalg, som har været nedsat med repræsentanter for både Kommunalbestyrelsen og kommunens ansatte.

De sidste runder af ansættelsessamtaler er blevet afviklet torsdag den 19. januar.

Ud over punktet vedr. ansættelse er der også et åbent punkt på dagsordenen. Det drejer sig om bl.a. vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det ekstraordinære møde starter kl. 18.30 og ikke 15.30 som det er annonceret på dagsordenen i pol.web.