Børnepasning i SFO

Læsø Kommune stiller pasnings - og fritidstilbud til rådighed til børn fra 0. klasse til og med 6. klasse, Læsø SFO er beliggende i byrum i tæt tilknytning til skole, ungdomsskole og idrætshal samt busforbindelse.

Institutionen er et kommunalt tilbud for børn og unge på Læsø, der drives ved henholdsvis brugerbetaling og resten ved kommunal finansiering.

Miniklub/fritidsklub

Læsø SFO består af to afdelinger, ” Miniklubben” og ”Fritidsklubben”, der begge er under ledelse af Karin Skov Jerup og hører under Folkeskoleloven § 3 stk. 4, både ”Miniklubben” og ”Fritidsklubben” er til daglig placeret på vejgård.

Miniklubben er et kontrolleret pasningstilbud for børn fra 0. 1. og 2. klasse.
3. klasse har ligeledes tilbud om kontrolleret pasning.
Fritidsklubben er et fritidstilbud for børn fra 4. – 6. klasse.
Fritidsklubben er ikke et pasningstilbud, men børnene kan frit bruge tilbuddet, som de og deres forældre ønsker det.

Åbningstider og morgenpasning

Åbningstiderne varierer efter skolens skema, så afdelingerne vil altid være åbne efter endt skole.

På skoledage er der mulighed for pasning af de mindste årgange, fra kl. 6:45 til 8:00
 

I skolernes ferie er der fælles pasning i Mini- og Fritidsklub, som foregår på ”Vejgård”.

Ind- og udmeldelse

Indmelding kan ske fra dag til dag, hvorimod opsigelse kan ske fra den 1. eller den 15. i måneden, med et opsigelsesvarsel på en måned.

Hvis barnet er tilmeldt mindre end tre måneder, er der tre måneders opsigelse medmindre man har valgt at tilmelde på dagtakst. 

Takster

I 2020 er forældrebetalingen jf. takstbladet 

SFO – pr. måned 0 – 3 årgang pr. måned

   1.388

SFO – pr. måned 4 – 6 årgang pr. måned

      587

SFO – pr. dag (ved korttidstilmelding)

      192

Friplads

Der kan søges om hel eller delvis friplads, afhængig af den aktuelle husstandsindkomst. Indtægtsgrænser for friplads i 2020 er 563.800 kr. Herover er der fuld egenbetaling. Under 181.501 kr. er der hel friplads. Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn. Indtægtsgrænsen forhøjes med 63.506 kr. for enlige forsørgere.

Søskenderabat

Der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads, derefter er betalingen for søskende halv pris.