Kommunalt ansatte medarbejdere har tavshedspligt. vedr. fortrolige oplysninger og borgeres personlige og private forhold.
Det vil sige, at de som hovedregel ikke må videregive oplysninger, som de får i forbindelse med deres arbejde. Heller ikke til kollegaer, og heller ikke selvom kollegaen arbejder med den samme sag.
Reglerne om tavshedspligt er naturligvis specielt vigtige inden for de sociale områder, hvor mange såkaldt personfølsomme oplysninger ofte indgår i sagsbehandlingen.
Kommunens ansatte tager tavshedspligten meget alvorligt.

Ind i mellem kommer reglerne om tavshedspligt imidlertid til at stå i vejen for den bedst mulige sagsbehandling, rådgivning, vejledning og hjælp til borgeren.
Det kan f.eks. være tilfældet, når en skolelærer ikke må tale med skolelægen om en elev, eller når børnehavepædagogen ikke må tale med socialrådgiveren om et barn, der ikke trives, f.eks. efter at far og mor er blevet skilt.
I sådanne situationer vil sagsbehandleren ofte bede om, at borgeren vil underskrive en samtykkeerklæring.
Det betyder, at borgeren giver lov til, at forskellige medarbejdere må tale sammen og udveksle oplysninger om sagen.
Samtykkeerklæringen underskrives på et skema og beskriver hvilke medarbejdere, der gives lov til at samarbejde med hinanden og med borgeren om sagen.
Og underskrift på en samtykkeerklæring betyder altså ikke, at alle kommunens medarbejdere nu frit kan snakke med hinanden og alle andre om sagen og borgerens situation.

Samtykkeerklæringen er tidsbegrænset. Den bortfalder, når sagen er afsluttet og skal som minimum fornys en gang om året.