Lægemiddelstyrelsen har tilbagekaldt et parti Epipen® 300 mikrogram. Epipen® er en er en auto-injektor (sprøjte) med adrenalin, som bruges til selvinjektion ved akutte alvorlige over-følsomheds-reaktioner (akut svær anafylaksi). 

I Danmark er 499 adrenalinpenne omfattet af det parti, der tilbagekaldes. Man kan desværre ikke se på produktet, om det er defekt. Derfor skal man tjekke batchnummeret på Epipen® auto-injektoren. 

Information om det fejlbehæftede batch på det danske marked:
Varenummer: 578818
Batchnummer: 5FA665B
Udløbsdato: 03/2017

Læs mere om tilbagekaldelsen af Epipen® 300 mikrogram ved Lægemiddelstyrelsen.