Inden for relativt kort tid har Sundhedsstyrelsen fået indberettet i alt 10 dødsfald, der relaterer sig til fire forskellige såkaldte fentanyl-analoger. Det drejer sig om stofferne 2-fluorofentanyl (også kaldet ortho-fluorofentanyl), acryloyfentanyl, methoxyacetylfentanyl samt cyclopropylfentanyl. Der er fundet yderligere to fentanyl-analoger, carfentanyl (carfentanil) og furanylfentanyl, i beslag indsendt fra told og politi. Det kan ikke udelukkes, at der er andre fentanyl-analoger ude i misbrugsmiljøerne, der også kan forårsage dødsfald, som har været relateret til fentanyl-analogerne.

Ni ud af de 10 dødsfald er sket i Jylland, og langt de fleste er sket blandt "kendte" stofbrugere. Fentanyl-analogerne er påvist i dødsfaldet både alene og sammen med andre illegale stoffer. I hovedparten af sagerne er det konkluderet, at fentanyl-analogerne har bidraget til dødsårsagen. I mange andre EU-lande er der også rapporteret om en række dødsfald, som har været relateret til fentanyl-anloger.

Fentanyl-analogerne karakteriseret ved at være uautoriseret producerede efterligninger af fentanyl som lægemiddel, men væsentlig stærkere. Fentanyl-analogerne er omkring 75 – 10.000 gange så stærke som morfin. Grundet stoffernes særlige styrke, skal der meget små mængder til at forårsage akutte forgiftninger, og det er nemt at overdosere. 

Efter indtag kan ses symptomer som eufori, nedsat bevidsthedsniveau, kvalme, opkastninger, lavt blodtryk, langsom puls og hæmning af vejrtrækningen, som kan medføre dødsfald. Hæmning af vejrtrækning er beskrevet allerede 2 minutter efter injektion af fentanyl, hvilket gør det ekstremt farligt at indtage under ukontrollerede forhold.

Falsk medicin

I forbindelse med et af de seneste dødsfald blev der fundet en tablet i en uautoriseret medicinindpakning, der lignede en professionel indpakning. Indholdsstoffet viste sig at være methoxyacetylfentanyl og ikke det smertestillende lægemiddel, oxycodon, som ellers stod på indpakningen. Methoxyacetylfentanyl blev også påvist i det relaterede dødsfald. Lignende falsk indpakning er også set i Sverige for nylig.

Det er således tale om en særlig risiko, hvor brugeren tror det er noget andet, end det reelt er, og som gør brugen og reaktionen ved indtag uforudsigelig.

Læs Sundhedsstyrelsens advarsel her.