Læsø Kommune ønsker at minimere risikoen for brand og tilskadekomst ved afbrænding mest muligt.

Der er derfor udarbejdet et regulativ for afbrænding af haveaffald, sankthansbål og lejrbål.

Formålet med regulativet er at sikre, at afbrænding sker således:

  • At afbrænding og bortskaffelse sker på en for miljøet forsvarlig måde
  • At dette foregår uden væsentlige ulemper for omgivelserne
  • At der skabes størst mulig sikkerhed for, at ilden ikke spredes
  • At dyrelivet skånes ved, at der ikke er mulighed for at bygge bo i affaldet på bål-pladsen.

Regulativ for afbrænding i Læsø Kommune: