Dagpenge ved sygdom, graviditet og adoption ydes til personer med lønindtægt eller selvstændig erhvervsindtægt.
Dagpengene beregnes og udbetales af kommunen efter særlige regler. Der er fastsat et maksimalt beløb, der reguleres hvert år.

Barseldagpenge

Fra den 1. december 2012 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barseldagpenge 

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.
Du kan læse mere om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk:

Barsel for kommende forældre

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Lønmodtager
ledig
selvstændig
studerende med job eller nyuddannet  
adoptant

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere om:

dagpenge ved alvorligt syge børn 

Ny, offentlig myndighed udbetaler barseldagpenge

Det er ikke din kommune, der står for barseldagpenge.
Udbetaling Danmark udbetaler barseldagpenge til dig.

Har du spørgsmål om barseldagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barseldagpenge - her kan du

• få svar på de oftest stillede spørgsmål
• se, hvilke frister du skal huske
• beregne og planlægge din orlov.

Du kan også benytte selvbetjeningsløsnigen nedenunder.

 

Indbetaler du til din pension, mens du er på barsel eller orlov?

Hvis du har orlov med løn

Det er ikke sikkert, at indbetalingen til din arbejdsmarkedspension fortsætter, mens du er på barsel eller orlov.

Hvis du får barsel med fuld løn, vil der automatisk blive indbetalt til pension af din løn. Hvis du ikke får fuld løn, skal du være opmærksom på, at det afhænger af dit ansættelsesforhold, om der bliver indbetalt til din pension.

Du kan vælge at indbetale til din arbejdsmarkedspension under barsel eller orlov, selvom du ikke får fuld løn.

Hvis du er tjenestemand, kan du i visse situationer optjene ret til tjenestemandspension, mens du har orlov. Du optjener fx stadig ret til tjenestemandspension, mens du er på barselsorlov, og din pension bliver derfor ikke mindre, hvis du er på barsel, heller ikke under den ulønnede forældreorlov/barsel.

Du kan få nærmere oplysninger hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvis du er tjenestemand i staten. Hvis du er tjenestemand i en region eller kommune, kan du få flere oplysninger hos dit fagforbund eller din arbejdsplads.

Hvis du har orlov uden løn

Din pensionsopsparing kan blive mindre, mens du er på barsel eller orlov uden løn, hvis du har en arbejdsmarkedspension. Det skyldes, at du og din arbejdsgiver normalt skal fortsætte med at betale til pensionsselskabet eller pensionskassen for at dække forsikringsdelen i din pensionsordning. Hvis der ikke bliver betalt ind på pensionen, vil de forsikringer, der er en del af pensionen, blive betalt med penge fra pensionsopsparingen.

Det afhænger af den enkelte ordning, hvad der gælder, hvis du har orlov uden løn.

Du kan kontakte dit pensionsselskab, dit pengeinstitut eller din pensionskasse for at undersøge, hvad der gælder for dig.