Overordnet motivation for personalepolitikken i Læsø Kommune

Læsø Kommunes personalepolitik skal skabe en fælles ramme for en god og velfungerende arbejdsplads, så den bedst mulige varetagelse af kommunens opgaver sikres.

Personalepolitikken angiver spillereglerne for, hvad man som medarbejder kan forvente af kommunen som arbejdsplads, men den angiver også, hvad kommunen forventer af medarbejderne. Personalepolitikken omfatter alle ansatte i kommunen inklusiv chefer.

Personalepolitikken består af:

  • Denne overordnede motivation og det fælles værdigrundlag
  • Et antal delpolitikker, retningslinjer og vejledninger.
  • De enkelte arbejdspladsers lokale værdier og retningslinjer

Det fælles værdigrundlag er:​

  • Forholdet mellem kommunens medarbejdere skal være kendetegnet af respekt, tolerance, tillid, omsorg, samarbejdsvilje, rummelighed og åbenhed.
  • Forholdet mellem kommunens ledere og medarbejdere skal kendetegnes ved loyalitet, empati, synlighed og mulighed for medledelse.
  • Forhold omkring arbejdspladsers indretning og arbejdets udførelse skal give mulighed for læring, anspore til sundhed samt have fokus på sikkerhed og tryghed.
  • Ansatte i Læsø Kommune skal besidde personlige kvalifikationer som ærlighed, engagement, nysgerrighed, humor og vilje til udvikling og omstilling.
  • Det kan forventes, at Læsø Kommunes ansatte yder borgerne en service, der kendetegnes ved handlekraft, troværdighed, ansvarlighed, høj faglighed og fleksibilitet.

Vores værdier stiller høje krav.
Det gælder både fagligt, samarbejdsmæssigt og personligt. Ansættelse i kommunen forudsætter, at man er engageret og vil sit arbejde fagligt såvel som socialt.
Det forventes, at medarbejderne efterlever kommunens værdigrundlag, arbejder professionel og aktivt.
Personalepolitikken skal, sammen med løsningen af vores faglige opgaver, bidrage til, at alle opfatter Læsø Kommune som en spændende, fleksibel og udviklende arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Personalepolitikken skal afspejle de udfordringer og krav, som arbejdsmarkedet stiller, og den skal samtidig være dynamisk og udvikle sig sammen med kommunes politiske strategier.

Personalepolitikken revideres løbende for at sikre, at den til enhver tid er tidssvarende, aktuel og almindelig kendt. Denne forpligtelse varetages primært i Med - organisationen, gennem arbejdspladsvurderinger og på baggrund af jævnlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 

Godkendt i Økonomiudvalget den 7. januar 2008

Retningslinjer, aftaler, bestemmelser og delpolitikker.

Den overordnede værdibaserede personalepolitik udmøntes gennem forskellige retningslinjer, aftaler, bestemmelse og delpolitikker.
Disse retningslinjer m.v. er opdelt i bilag til personalepolitikken.