Tilskud til efterskoleophold i 8. og 9. klasse


Læsø Kommune støtter ophold på efterskoler.

Beløbet opkræves af staten og udbetales direkte til den efterskole, hvor eleven er indskrevet. Betalingen foregår automatisk, og forældrene skal altså ikke foretage sig noget for at modtage støtten.

Statstilskud

Staten giver et tilskud, som er bestemt af husstandens samlede indkomst. Beløbet udbetales automatisk direkte til efterskolen.

Egenbetaling

Egenbetaling er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene har fratrukket elevstøtte fra staten.
Skolepengene udgør i skoleåret 2012/13 for de fleste skolers vedkommende mellem kr. 1800 og 2150 pr. uge.

Skemaet nedenfor viser eksempler på egenbetaling i skoleåret 2012/13, hvis skolepengene er henholdsvis kr. 1750 og 1850.

Udvalgte indkomstintervaller:

Skolepenge pr. uge

Egenbetaling ved følgende indkomst:

kr.   1750

        kr.  1850

Indtil 315.000 kr.

 kr.    740

         kr.   840

Ved 400.000 kr.

 kr.    838

         kr.   938

Ved 500.000 kr.

 kr.    937

         kr.   1037

Ved 600.000 kr.

 kr.    1035

         kr. 1.135

Ved 700.000 kr.

 kr.  1168

          kr. 1268

Ved 800.000 kr.

 kr.  1266

          kr. 1366

Over 960.000 kr.

 kr.  1315

          kr. 1585

 

Vælges en skole, hvor skolepengene udgør kr. 1850 om ugen, og hvis dine forældre 2 år før du skal starte på efterskole tjente 400.000 kr., viser skemaet, at du skal betale 838 kr. om ugen. Hvis skolen har 41 uger, bliver din egenbetaling derved 838 x 41 = kr. 34.358.
Hertil skal lægges udgifter til rejseomkostninger.

Der ydes intet kommunalt tilskud til at nedbringe egenbetalingen.

Tilskud til efterskoleophold i 10. klasse

Vælger elever at gå på efterskole i 10. klasse udbetales efter ansøgning Ø-SU.
Betingelser og regler for Ø-SU kan læses i menuen til venstre under Ø-SU.

Om efterskoler

Efterskolernes Sekretariat kan kontaktes på tlf. 33 12 86 80 eller www.efterskole.dk, hvor der kan findes oplysninger om hver enkelt efterskole, hvad det koster, og om der er ledige pladser.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til socialforvaltningen i Læsø Kommune.

Hvornår kan jeg komme på efterskole?

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år.

Beregn din betaling for efterskole

Det koster typisk imellem 2.000 og 2.800 kr. om ugen at gå på en efterskole, men staten giver elevstøtte, der afhænger af forældrenes indkomst, så egenbetalingen er væsentligt lavere. For eksempel koster det med elevstøtte 1.278 kr. om ugen for en plads til 2.500 kr., hvis forældrene tjener 400.000 kr. om året. Tjener de det dobbelte, er egenbetalingen 1.771 kr. (2020).

Der er endvidere et fradrag i husstandsindkomsten for hvert hjemmeboende barn under 18 år (udover eleven).

På Efterskolernes Sekretariats hjemmeside kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold vil koste dig.

Hvilke fag har man på en efterskole?

På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være drama, musik, elektronik eller IT. De valgfrie fag er forskellige fra skole til skole. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove.

Læs mere på efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever bl.a. beretter om deres tid på efterskole.

Tosprogede på efterskole

Som barn af flygtninge eller indvandrere kan du i mange tilfælde få økonomisk hjælp til at komme på efterskole. Det og meget andet kan du læse mere om på temasiden herunder.

Ledige pladser

På efterskolernes hjemmeside kan du se, hvor der er ledige pladser til næste skoleår.

Hvis du vil klage

Vil du klage over noget, din efterskole har besluttet, kan du - enten selv eller sammen med dine forældre - klage til skolens leder. Hvis I derefter er utilfredse med lederens afgørelse, kan I senere klage til efterskolens bestyrelse, der vil tage stilling til sagen.