Hvordan har du det?

Region Nordjylland og Læsø Kommune gennemfører i fællesskab undersøgelsen Hvordan har du det?

Undersøgelsen gennemføres ca. hvert fjerde år, og resultatet skal anvendes, når kommunen og regionen skal udarbejde og udmønte sundhedspolitikker gennem sundheds- og forebyggelsesaktiviteter.

Undersøgelsen giver således et billede af borgernes sundhed og trivsel i Nordjylland, og resultatet af undersøgelsen kan bruges.

Læsø Kommune vil gerne takke alle de borgere, der deltager og besvarer spørgeskemaet.

Herunder kan du læse rappoorterne fra de seneste tre undersøgelser, hhv. 2010, 2013 og 2017