I sundhedsloven er det fastlagt, at regionsrådet, i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen er forpligtet til at nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg.

Derudover skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen også indgå aftaler om varetagelse af opgaver på sundhedsområdet – sundhedsaftalerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at sikre samordning og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af de to myndighedsniveauer region og kommune.

Målet er at sikre, at den enkelte patient og borger, der har behov for ydelser fra sundhedsområdet oplever gode, sammenhængende og kvalificerede tilbud, uanset hvilken myndighed der er den udførende.