Læsø Kommune er en lille kommune med en enkel og klar organisering.