Formålet med ældrepolitikken
Læsø Kommunes Ældrepolitik skal fungere som et solidt fundament for arbejdet på hele ældreområdet og være retningsgivende for udviklingen i de kommende år.
Ældrepolitikken skal derfor udmøntes ved inddragelse af såvel borgere, medarbejdere og beslutningstagere i de kommunale råd og bestyrelser.

I et moderne samfund er det naturligt at forvente fleksibilitet, frit valg og medindflydelse på servicetilbuddene. Alle skal behandles lige – men vurderes individuelt ud fra den enkeltes behov og muligheder.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen, den 27. september 2010