Visionen er, at borgere og gæster på Læsø oplever et spændende samfund med tilbud om aktiv medleven og mulighed for at medvirke i frivilligt arbejde i en mangfoldighed af kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.


Det er målet, at den kommunale kultur- og folkeoplysningspolitik skal fremme samspillet med den kulturelle, oplysende og sundhedsfremmende virksomhed, der udbydes af de folkeoplysende og kulturbærende foreninger, erhvervslivet samt private og kommunale institutioner.

Politikken skal således ses i sammenhæng med de øvrige politikker, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og som indeholder bl.a. kulturpolitiske målsætninger. Det er f.eks.

  • Museumspolitikken
  • Bibliotekspolitikken
  • Handicappolitikken
  • Børne- og Ungepolitikken
  • Sundhedspolitikken
  • Kostpolitikken
  • Skole- og Uddannelsespolitikken
  • Erhvervs- og turiststrategien og
  • Landdistriktspolitikken.

Aktivitetstilbuddene skal medvirke til at tiltrække nye beboere og fastholde de nuværende.

Nærværende politik er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2012