Så er det ved at være sidste chance for at hjælpe med i planlægningen af fremtidens forebyggelsestiltag. Jo flere svar, jo tydeligere bliver sundhedsprofilen for hver kommune. Dit svar har derfor stor betydning for, hvilke forebyggende indsatser, der bliver sat i gang i de kommende år.

Så tjek din e-boks og svar på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” senest 3. maj, hvis du er udvalgt til at deltage. Du kan vinde supergavekort på op til 6.000 kr.