Indhold

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regulativer for håndtering af affald for både private or for erhverv.

Regulativerne er vedtaget i 2012 og kan læses på nedenstående link.

 

Affaldshåndteringen på Læsø varetages af Læsø Forsyning.

Du kan læse mere på Læsø Forsynings hjemmeside ved at trykke i nedenstående boks.

Læsø Forsyning