Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2018 vedtaget Læsø Kommunes Affaldsplan 2019- 2024.
Samtidig har Kommunalbestyrelsen vedtaget regulativer for håndtering af affald for både private og for erhverv.

Affaldsplan og regulativer kan læses i nedenstående:

 

Affaldshåndteringen på Læsø varetages af Læsø Forsyning.

Du kan læse mere på Læsø Forsynings hjemmeside ved at trykke i nedenstående boks.