Visionen er, at Læsø Museum skal være en faglig stærk, økonomisk velfunderet, velorganiseret og serviceminded institution med lokal opbakning og engagerede medarbejdere, som møder sine brugere og besøgende i øjenhøjde og giver sit publikum en god oplevelse – og gerne nye oplevelser hvert år.

Samtidig er det vigtigt at Læsø Museum til enhver tid fortsat kan leve op til kravene for statsanerkendte museer. Det er Læsø Kommunes ønske, at Læsø Museum sikres en sund økonomi i den daglige drift og gode fysiske rammer at arbejde i.

Museet står åbent for alle.
De primære målgrupper er imidlertid:

  • børn og unge i uddannelsessystemet
  • folk, der søger viden – såvel lokale som fagfolk udefra
  • folk, der er alment interesserede – lokale og turister.

Desuden skal Læsø Museum løse opgaver i forhold til Kulturarvsstyrelsen og i samarbejdet med andre museer.

Det er vigtigt at museet understøtter det lokale engagement i museet via samarbejde med laug og interesseforeninger, samt at museet ser sig selv som aktiv medspiller i helårsturismen og den oplevelsesøkonomi som turismeindtægten reelt er for Læsø.

Museet skal samtidig være en rummelig arbejdsplads med en stærk faglig ledelse og faglige medarbejdere samt en social profil.

Læsø Museum skal som selvejende museum ledes og styres effektivt og demokratisk med respekt for og i samarbejde med de forskellige myndigheder, interesser og organisationer, der i deres virksomhed beskæftiger sig med museumsspørgsmål. Det drejer sig om Læsø Kommune, Læsø Museumsforening, de forskellige laug, Turistforeningen og forskellige kulturbærende foreninger.

Der bør arbejdes aktivt for at fastholde og yderligere inddrage i det frivillige arbejde og folkelige bidrag i museets virksomhed.

Læsø Museum tilrettelægger arbejdet så mulige samarbejdsrelationer til især Nordjysk Kystmuseum, men også de øvrige nordjyske museer udnyttes optimalt.

Udvikling og ansvar i den selvejende institution Læsø Museum administreres af ledelsen på museet i samarbejde med en beslutningsdygtig bestyrelse på højst fem medlemmer.

Museet økonomiske grundlag skal sikres ved langsigtede budgetaftaler med kommunen og ved at kommunen stiller lokaler og anlæg til rådighed for Læsø Museum.

Læsø Kommune budgetterer derfor hvert år med et tilskud til Læsø Museum.

Læsø Museum er integreret i den kommunale administrative IT-platform og Læsø Kommune yder efter aftale og undertiden kompensation hjælp til specielle opgaver, f.eks. lønadministration og andre administrative opgaver. 

Museet forpligtes til at prioritere sine ressourcer gennem årlige budgetter og 4 årige handlingsplaner som forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Samtidig bør museet tilstræbe at forbedre sin egen indtjening gennem salg af ydelser, entreindtægter og udvikling af indtægtsområder.

Godkendt i Social- og Kulturudvalget, den 31. marts 2009

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen, den 27. april 2009