Image

Badevandsprofil - En beskrivelse af strandene og badevandets kvalitet

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. Læsø Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for fem badestrande. Profilen er sat op i info skabene på strandene. 
  
En badevandsprofil fortæller, hvem der er ansvarlig myndighed, beskriver badestranden og badevandet, angiver mulige fækale (tarmbakterier) forureninger, algeforureninger, kortvarige forureninger, hvornår badning frarådes samt badevandets kvalitet.

Hver profil indeholder blandt andet:

 • Oversigtskort 
 • Klassifikation 
 • Strandens fysiske forhold 
 • Strandens geografiske forhold 
 • Strandens hydrologiske forhold 
 • Kilder til fækal forurening 
 • Risikovurdering for cyanobakterier og fytoplankton 
 • Risikovurdering for makroalger 
 • Andre forureningsrisici

Strande med måling af badevandets kvalitet:

 • Syd for Vesterø Havn
 • Kirkebugt,vest for Østerby Havn
 • Storedal - Nordstranden
 • Vesterø, Kongevejen
 • Ud for P-plads ved Syrbugt

 

Du kan læse Badevandsprofilerne 2015 herunder.

Der er udarbejdet fem badevandsprofiler for badestrandene i Læsø Kommune.

 • Vesterø, Kongevejen
 • Syd for Vesterø Havn
 • Storedal (Nordstranden)
 • Kirkebugt vest for Østerby Havn
 • Danzigmand Strand (Ud for P-plads ved Syrbugt)

En badevandsprofil fortæller, hvem der er ansvarlig myndighed, beskriver badestranden og badevandet, angiver mulige fækale (tarmbakterier) forureninger, algeforureninger, kortvarige forureninger, hvornår badning frarådes samt badevandets kvalitet.

Ansvarlig Myndighed

Læsø Kommune

Doktorvejen 2

9940 Læsø

Telefon: 9621 3000

www.laesoe.dk

 

Medlemsstat

Danmark

Kommune

Læsø Kommune

DKBW nr.

DKBW837 og DKBW833

Stations nummer

5 og 1

Stations navn

Vesterø, Kongevejen

DKBW navn (kort)

VESTEROE, KONGEVEJEN

SYD FOR VESTEROE HAVN

Hydrologisk Reference

M301

UtmX

615197          615787

UtmY

6350642        6351742

Reference net

EUREF89

UTM zone

32

 

Beskrivelse af badestranden og badevandet

Beskrivelse af badestranden og badevandet

 

 • Badevandsprofilet dækker en udstrækning på ca. 2 km
 • Sandstrand med sten og sandbund.
 • Strandens bredde varierer fra ca. 5 til 30 meter.
 • Vanddybden er ca. 0,5 meter 50 meter ude og ca. 1,5 meter 75 meter ude i den sydlige del af området.
 • Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid generelt meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold. De generelle angivelser af dybder skal tages med forbehold.
 • Vandet er salt.
 • Vandstrømmen er svag til stærk og fra skiftende retninger; men overvejende fra syd.
 • Vandet er klart (over 1 meters sigtedybde) Der er meget få eller ingen alger. Der er ingen blågrønalger.
 • Stranden ved Kongevejen er meget børnevenlig pga. de lave vanddybder

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger

Ingen kendte forureningskilder direkte i området

Vesterø spildevandsanlæg har udløb 600 m nordøst for stranden, på den anden side af havnen.

Der er et nødoverløb fra kloakledningen med udløb ved starten af den sydlige havnemole.

Klassifikation af badevandet

Badevandet ved Vesterø, Kongevejen er klassificeret som: Udmærket Kvalitet

Badevandet Syd for Vesterø Havn er klassificeret som: Udmærket Kvalitet

Følgende klassifikationer er mulige:

 • Udmærket kvalitet
 • God kvalitet
 • Tilfredsstillende kvalitet
 • Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af data fra perioden 2011-2014.

Badevandskvalitet

2011

2012

2013

2014

Vesterø, Kongevejen

Udmærket kvalitet

God kvalitet

God kvalitet

Udmærket kvalitet

Syd for Vesterø Havn

God kvalitet

God kvalitet

Udmærket kvalitet

Udmærket kvalitet

Kravværdier for E.coli og enterokokker pr. 100 ml i kystvande if. BEK 939 af 18/09/2012

Parameter

Udmærket kvalitet

God Kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale enterokokker

(cfu/100 mL)

1001 – 1)

2001 – 1)

1852 – 2)

Escherichia coli

(cfu/100 mL)

2501 – 1)

5001 – 1)

5002 – 2)

1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen.

2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen.

Badevandsprofilen er udarbejdet 27. april 2015.

Badevandsprofilen skal revideres, gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år i april/maj måned.

Oversigskort

Ansvarlig Myndighed

Læsø Kommune

Doktorvejen 2

9940 Læsø

Telefon: 9621 3000

www.laesoe.dk

 

Medlemsstat

Danmark

Kommune

Læsø Kommune

DKBW nr.

DKBW836

Stations nummer

4

Stations navn

Nordstranden

DKBW navn (kort)

NORDSTRANDEN

Hydrologisk Reference

M301

UtmX

620747

UtmY

6353142

Reference net

EUREF89

UTM zone

32

Beskrivelse af badestranden

Beskrivelse af badestranden og badevandet

 

 • Badevandsprofilet dækker en udstrækning på ca. 2,5 km
 • Sandstrand med sten og sandbund.
 • Strandens bredde varierer fra ca. 5 til 30 meter.
 • Vanddybden er ca. 0,5 meter 10 meter ude og ca. 1,5 meter 50 meter ude.
 • Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid generelt meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold De generelle angivelser af dybder skal tages med forbehold.
 • Vandet er salt.
 • Vandstrømmen er svag til stærk og fra skiftende retninger; men overvejende fra vest.
 • Vandet er klart (over 1 meters sigtedybde) Der er meget få eller ingen alger. Der er ingen blågrønalger.

 

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger

Ingen kendte forureningskilder i området

Klassifikation af badevandet

Badevandet er klassificeret som: Udmærket Kvalitet

Følgende klassifikationer er mulige:

 • Udmærket kvalitet
 • God kvalitet
 • Tilfredsstillende kvalitet
 • Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af data fra perioden 2011-2014.

Badevandskvalitet

2011

2012

2013

2014

Storedal

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Udmærket kvalitet

Udmærket kvalitet

Kravværdier for E.coli og enterokokker pr. 100 ml i kystvande if. BEK 939 af 18/09/2012

Parameter

Udmærket kvalitet

God Kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale enterokokker

(cfu/100 mL)

1001 – 1)

2001 – 1)

1852 – 2)

Escherichia coli

(cfu/100 mL)

2501 – 1)

5001 – 1)

5002 – 2)

 

1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen.

2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen.

Badevandsprofilen er udarbejdet 27. april 2015.

Badevandsprofilen skal revideres, gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år i april/maj måned

Oversigskort

Ansvarlig Myndighed

Læsø Kommune

Doktorvejen 2

9940 Læsø

Telefon: 9621 3000

www.laesoe.dk

 

Medlemsstat

Danmark

Kommune

Læsø Kommune

DKBW nr.

DKBW835

Stations nummer

3

Stations navn

Kirkebugt,vest for Østerby Havn.

DKBW navn (kort)

Kirkebugt,vest for Østerbyh.

Hydrologisk Reference

M301

UtmX

627617

UtmY

6355010

Reference net

EUREF89

UTM zone

32

Beskrivelse af badestranden

Beskrivelse af badestranden og badevandet

 

 • Badevandsprofilet dækker en udstrækning på ca. 550 m
 • Sandstrand med sten og sandbund.
 • Strandens bredde varierer fra ca. 5 til 30 meter.
 • Vanddybden er ca. 0,5 meter 5 meter ude og ca. 1,5 meter 20 meter ude.
 • Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid generelt meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold De generelle angivelser af dybder skal tages med forbehold.
 • Vandet er salt.
 • Vandstrømmen er svag til stærk og fra skiftende retninger; men overvejende fra vest.
 • Vandet er klart (over 1 meters sigtedybde) Der er meget få eller ingen alger. Der er ingen blågrønalger.

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger

Spildevandsudløb fra Østerby renseanlæg 800 m på den anden side af havnen.

Klassifikation af badevandet

Badevandet er klassificeret som: Udmærket Kvalitet

Følgende klassifikationer er mulige:

 • Udmærket kvalitet
 • God kvalitet
 • Tilfredsstillende kvalitet
 • Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af data fra perioden 2011-2014.

Badevandskvalitet

2011

2012

2013

2014

Kirkebugt

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Udmærket kvalitet

Udmærket kvalitet

Kravværdier for E.coli og enterokokker pr. 100 ml i kystvande if. BEK 939 af 18/09/2012

Parameter

Udmærket kvalitet

God Kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale enterokokker

(cfu/100 mL)

1001 – 1)

2001 – 1)

1852 – 2)

Escherichia coli

(cfu/100 mL)

2501 – 1)

5001 – 1)

5002 – 2)

 

1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen.

2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen

Badevandsprofilen er udarbejdet 27. april 2015.

Badevandsprofilen skal revideres, gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år i april/maj måned.

Oversigskort

Ansvarlig Myndighed

Læsø Kommune

Doktorvejen 2

9940 Læsø

Telefon: 9621 3000

www.laesoe.dk

 

Medlemsstat

Danmark

Kommune

Læsø Kommune

DKBW nr.

DKBW838

Stations nummer

9

Stations navn

Ud for P-plads ved Syrbugt

DKBW navn (kort)

Ud for P-plads ved Syrbugt

Hydrologisk Reference

M301

UtmX

630477

UtmY

6355592

Reference net

EUREF89

UTM zone

32

Beskrivelse af badestranden

Beskrivelse af badestranden og badevandet

 

 • Badevandsprofilet dækker en udstrækning på ca. 400 m
 • Sandstrand med sten og sandbund.
 • Strandens bredde varierer fra ca. 10 til 30 meter.
 • Vanddybden er ca. 0,5 meter 10 meter ude og ca. 1,5 meter 40 meter ude.
 • Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid generelt meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold De generelle angivelser af dybder skal tages med forbehold.
 • Vandet er salt.
 • Vandstrømmen er svag til stærk og fra skiftende retninger; men overvejende fra vest.
 • Vandet er klart (over 1 meters sigtedybde) Der er meget få eller ingen alger. Der er ingen blågrønalger.

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger

Ingen kendte forureningskilder i området

Klassifikation af badevandet

Badevandet er klassificeret som: Udmærket Kvalitet

Følgende klassifikationer er mulige:

 • Udmærket kvalitet
 • God kvalitet
 • Tilfredsstillende kvalitet
 • Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af data fra perioden 2011-2014.

Badevandskvalitet

2011

2012

2013

2014

Danzigmand Strand

Udmærket kvalitet

Udmærket kvalitet

Udmærket kvalitet

Udmærket kvalitet

Kravværdier for E.coli og enterokokker pr. 100 ml i kystvande if. BEK 939 af 18/09/2012

Parameter

Udmærket kvalitet

God Kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale enterokokker

(cfu/100 mL)

1001 – 1)

2001 – 1)

1852 – 2)

Escherichia coli

(cfu/100 mL)

2501 – 1)

5001 – 1)

5002 – 2)

 

1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen.

2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen.

Badevandsprofilen er udarbejdet 27. april 2015.

Badevandsprofilen skal revideres, gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe

Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år i april/maj måned.

Oversigskort