Folk der bader
Folk der bader

Badevandsprofil - En beskrivelse af strandene og badevandets kvalitet

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. Læsø Kommune har udarbejdet badevandsprofiler for fem badestrande. Profilen er sat op i info skabene på strandene. 
  
En badevandsprofil fortæller, hvem der er ansvarlig myndighed, beskriver badestranden og badevandet, angiver mulige fækale (tarmbakterier) forureninger, algeforureninger, kortvarige forureninger, hvornår badning frarådes samt badevandets kvalitet.

Hver profil indeholder blandt andet:

 • Oversigtskort 
 • Klassifikation 
 • Strandens fysiske forhold 
 • Strandens geografiske forhold 
 • Strandens hydrologiske forhold 
 • Kilder til fækal forurening 
 • Risikovurdering for cyanobakterier og fytoplankton 
 • Risikovurdering for makroalger 
 • Andre forureningsrisici

Strande med måling af badevandets kvalitet:

 • Syd for Vesterø Havn
 • Kirkebugt,vest for Østerby Havn
 • Storedal - Nordstranden
 • Vesterø, Kongevejen
 • Ud for P-plads ved Syrbugt

 

Du kan læse Badevandsprofilerne 2015 herunder.