Tanghus
Tanghus

Læsø Tangtage A/S varetager administrationen.

Flere år Inden renoveringen af de tilværende tangtage på Læsø blev et sammenhængende projekt blev der arbejdet på at sikre dennødvendige tang til renoveringsopgaver og iværksat et omfattende formidlingsarbejde omkring tangtagene og de udfordringer, som tanghusejerne stod overfor.

Blandt andet var det en enorm opgave at sikre, at der var tang tl rådighed for de arbejder, der var udsigt til at skulle gennemføre.

Arbejdet og bestræbelserne var koordineret af et privat inititativ, der bl.a. i samarbejde med Realdania  oprettede Læsø Tangbank.

Tangbanken blev i 2012 tildelt Euro Nostraprisen for sit formidlingsarbejde.

Læsø Tangbanks opgave blev i forbindelse med projektets nye organisering overtaget af et nyetableret selskab, Læsø Tangtage A/S, der blev oprette som et datterselskab uner Læsø Fonden og med en indskudskapital på kr. 500.000, der blev tilvejebragt gennem en donation fra Realdania.

Læsø Tangtage A/S overtog Tangbankens samlede aktiver og passiver.

Læsø Tangtage A/S er således administrationsselskab for projektet. det vil sige, at Læsø tangtage A/S står for de praktiske opgaver vedr. indkøb af tang, oplagringen, kontrol og administration af økonomien, d.v.s. tilskud, betaling af ejerandel, afregning i forhold til udførte arbejder m.v.

Selskabet har ingen indflydelse på valget af ejendomme, der kan modtage tilskud, valg af håndværkere eller lignende.
Det er et rent administrationsselskab.

Læsø Tangtage A/S blev stiftet den 10. oktober 2016.

Stiftelsesdokument for Læsø Tangtage A/S