10. klasse på Læsø

Der er ingen selvstændig 10. klasse på Læsø Skole, men der udarbejdes en selvstændig studieplan for elever, der gerne vil have 10. skoleår på Læsø. En stor del af undervisningen foregår sammen med eleverne i 9. klasse.

10. klasse i folkeskole på fastlandet

Hvis eleven vælger at blive boende på Læsø for at gå i 10. klasse på fastlandet, betaler Læsø Kommune for skoleudgiften samt 1 årskort til Læsø-færgen. Forældrene har ingen udgifter i forbindelse med denne ordning.
Vælger eleven derimod at flytte til fastlandet for at gå i 10. klasse, enten for at bo på eget værelse eller kollegium, ydes der Ø-SU – se særskilt fane ”Ø-SU”.

10. klasse på efterskole

Hvis eleven vælger 10. klasse på efterskole, modtager eleven støtte efter Ø-SU-reglerne – se særskilt fane ”Ø-SU”.

10. klasse i andre skoletilbud

Andre efterskolelignende ophold som fx sportscollege, kostskoler og evt. High School i udlandet vil blive støttet i henhold reglerne for Ø-SU – se særskilt fane ”Ø-SU”.

Bemærk: Der ydes kun Ø-SU til ét skoleår på grundskoleniveau. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Læsø Kommune.