Handler du med Læsø Kommune?

Hvis din virksomhed leverer varer eller ydelser til Læsø Kommune, så er det et krav, at du sender regningen i form af en elektronisk faktura.

Vælg hvordan du vil sende din e-faktura.

For at tilgodese alle, findes der fire måder at sende e-fakturaer:

  • Via NemHandel - (gratis elektronisk fakturaløsning)
  • Via fakturaportal på internettet - (svarer til netbank)
  • Via virksomhedens eget økonomi- og fakturasystem - (fuldt integreret løsning)
  • Via et Læs Ind-bureau - (her kan du fortsætte med at bruge papirregninger). Bemærk, at alle virksomheder skal betale for at benytte Læs Ind-bureauerne.

Leverandører til Læsø Kommune  skal benytte sig af digital fakturering.
 
Alle offentlige institutioner har et EAN-nummer. Det er 13 cifret og unikt på verdensplan. Ligesom en adresse på et brev viser EAN-nummeret, hvor det elektroniske postvæsen (VANS) skal aflevere fakturaer udskrevet til modtager, eksemplvis det offentlige.
 
Læsø Kommune har følgende EAN-numre:

Sted   EAN. Nr.
     
Læsø Kommune 57 98 00 36 96 379
Socialforvaltning 57 98 00 36 97 000
Teknisk forvaltning 57 98 00 36 96 720
IT- afdeling   57 98 00 36 96 386
Læsø Skole   57 98 00 36 96 409
Læsø SFO   57 98 00 36 96 515
Læsø Ungdomsskole 57 98 00 36 96 522
Læsø Bibliotek 57 98 00 36 96 508
Læsø Børnehus 57 98 00 36 96 423
Læsø Døgnpleje 57 98 00 36 96 416
Læsø Tandpleje 57 98 00 36 96 669
Vesterø Havn 57 98 00 36 96 737 
Østerby Havn 57 98 00 36 96 744 
Læsøfærgen 57 98 00 36 96 607
Læsøfærgen Maskinen  57 98 00 36 96 614
Læsøfærgen Bistroen 57 98 00 36 96 621

                      
Læsø kommunes cvr nr. CVR: 45 97 33 28 og kommunens postgiro er: 6 48 12 64

Du finder Læsø Forsyning A/S's EAN-numre på Læsø Forsynings hjemmeside

Du kan læse mere om e-fakturering på Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk

Ønskes yderligere oplysninger fra Læsø Kommune, kan der rettes henvendelse til Gitte Daugaard, telefon 9621 3012 eller e-mail: gd@laesoe.dk.

E-mail: Læsø Kommune, økonomiafdelingen