Læsø Kommunes politik for demente 2017-2020 er godkendt af Kommunalbestyrelsen 30.10.2017.

Hent politik for demensmrådet.