Nedenstående retningslinjer gælder for udbud/tilbud under de tekniske og miljmæssige områder:

 • Mindre opgaver:  der vælges skiftende  håndværkere
  Vedr. El og VVS anvendes oftest dem, der kender bygningen for at løse opgaven effektivt og sikker drift
 • For arbejdsopgaver til en forventet pris på mellem 50/100.000 - 500.000 kr.
  Der indhentes 2-3  tilbud, afhængig af opgavens karakter.
 • For arbejdsopgaver til en forventet pris på over 500.000 kr.:
  Opgaven annonceres på hjemmeside, interesserede skal melde sig. Der vælges blandt de interesserede to - fem virksomhederm der inviteres til at give tilbud
 • Over EU-krav: udbydes som EU udbud, prækvalifikation + udbud 3-5 bydende
 • Generelt ved udbud: Teknik, Havne og Kulurrudvalget har tidligere besluttet, at der skal hentes tilbud på Læsø + udefra

Kommunen  foretrækker Hovedentreprise – ved opgaver som kræver koordination mellem fag

Der indhentes Fagentreprise, – når projektet er egnet.