Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Udviklingsstrategien stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbudene på det specialiserede socialområde. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen. 

Styringsaftalener Rammeaftalens kapacitets- og økonomistyringsdel. Aftalen indeholder konkrete aftaler for de tilbud, hvor der handles pladser mellem kommuner og mellem region og kommuner. Aftalerne kan vedrøre:

  • udviklingen i takster for tilbud omfattet af aftalen
  • prisstrukturen for de omfattede tilbud
  • oprettelse og lukning af tilbud og pladser
  • principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
  • frister for afregning for brug af tilbud

Kommunerne overtog, i henhold til lovgivningen, ansvaret for koordineringen af rammeaftalen på socialområdet fra og med 2011, samt ansvaret for koordineringen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet fra og med den 1. maj 2012.

Rammeaftalens udviklingsstrategi og styringsaftale skal fra 2016 hvert år vedtages senest den 15. oktober af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.