Natura 2000 - områder på Læsø 

På Læsø er der udpeget tre Natura 2000-områder: 

  • Strandenge på Læsø og havet syd herfor.
  • Holtemmen, Højsande og Nordmarken.
  • Havet omkring Nordre Rønner

Natura 2000 handleplaner

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2012 vedtaget følgende Natura 2000-handleplaner: