Beredskabsplanen er udarbejdet med henblik på at forebygge, tidligt opspore og håndtere sager om mistrivsel og overgreb mod børn og unge i Læsø Kommune.

Beredskabsplanen vedligeholdes gennem opdateringer og evaluering af ovennævnte fagpersoner. Der vil løbende blive fulgt op og evalueret på beredskabsplanen, ligesom der vil blive foretaget opdateringer efter behov.

Beredskabsplanen er tilgængelig på Læsø Kommunes hjemmeside i opdateret tilstand.

Planen revideres minimum hvert 4. år, næste gang den 01.01.2024.