Meda tilbagekalder fire partier EpiPen 300 mikrogram/EpiPen Jr 150 mikrogram

Patienter, som har en EpiPen/EpiPen Jr med batchnummer 5ED824AB, 6ED117C, 6FA292D og 6FA293X bør henvende sig på et apotek for at få ombyttet produktet.

Batchnummeret er printet på siden af pennen samt på æsken.

Tilbagekaldelsen af de pågældende partier sker, da der er en potentiel risiko for, at de berørte auto-injektorer ikke virker korrekt og man derved ikke får den ordinerede dosis medicin.

 

EpiPen/EpiPen Jr er til  selvinjektion og indeholder adrenalin. Den anvendes til akut behandling af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) over for f.eks. insektstik eller -bid, fødevarer eller lægemidler og andre allergener samt alvorlige allergiske reaktioner fremkaldt af kraftig fysisk anstrengelse.

 

Hvis man inden ombytningen oplever en alvorlig allergisk reaktion, skal man anvende sin EpiPen/EpiPen Jr – sådan som man er instrueret af sin læge.

Yderligere oplysninger her: http://www.meda.dk/fileadmin/user_upload/DK/pdf/Pressemeddelelser/Meda_tilbagekalder_fire_partier_EpiPen_og_EpiPen_Jr.pdf og https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/flere-batcher-af-epipen-tilbagekaldes/